20121017_0233Belangrijke informatie omtrent COVID-19 Virus


Gezien de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus zullen wij onze zorgverlening opschorten van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020.

Wij volgen hiermee het advies van het RIVM en de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT. Over dit bericht is overleg geweest met het ministerie van VWS en via VWS met het RIVM. Mede op verzoek van het RIVM wordt aangegeven dat de positie van hulpverleners in de mondzorg verschilt van andere hulpverleners. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

Onze welgemeende excuses voor het ongemak maar wij vertrouwen op uw begrip.

– Mint Mondzorg en Mondhygiënepraktijk Hagenstein


Hartelijk welkom op de site van Mondhygiënepraktijk Hagenstein. Deze site biedt u de mogelijkheid om meer informatie over mondhygiëne te verkrijgen. Tevens kunt u een kijkje nemen in onze praktijk en meer te weten komen over de werkwijze van onze praktijk.

Jennifer Hagenstein is lid van de Nederlands Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en staat ingeschreven als geregistreerd lid in het kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM) maar ook in het basisregister van het kwaliteitsregister Paramedici. Dit te samen is een basisgarantie voor de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschrevenen.

nvm  LOGO KRM