20121017_0233Belangrijke informatie omtrent COVID-19 Virus


Wij gaan per 11 mei weer open.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Om deze reden hebben we een aangepaste behandelagenda. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen toe laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

De afspraken die gepland zijn gaan vanuit onze kant, weliswaar zonder tegenbericht, door.

Kunt u op de volgende vragen “ja” beantwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak per mail te annuleren.

  • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
  • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
  • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
  • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u nu huisgenoten met corona?
  • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de behandelkamer vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken als mobiele telefoons niet meer aan te raken. Om zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren in onze kleine wachtruimte vragen wij u niet te vroeg te komen, maar het liefst vlak voor de afspraaktijd. Wij zullen extra tijd tussen de afspraken plannen om zo het passeren van elkaar te voorkomen.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende maatregelen genomen.

Wij hopen u weer in goede gezondheid te mogen ontvangen.

– Mint Mondzorg en Mondhygiënepraktijk Hagenstein


Hartelijk welkom op de site van Mondhygiënepraktijk Hagenstein. Deze site biedt u de mogelijkheid om meer informatie over mondhygiëne te verkrijgen. Tevens kunt u een kijkje nemen in onze praktijk en meer te weten komen over de werkwijze van onze praktijk.

Jennifer Hagenstein is lid van de Nederlands Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en staat ingeschreven als geregistreerd lid in het kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM) maar ook in het basisregister van het kwaliteitsregister Paramedici. Dit te samen is een basisgarantie voor de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschrevenen.

nvm  LOGO KRM