Het experiment met de vrije tarieven in de mondzorg is door de politiek vroegtijdig afgeblazen, omdat de tarieven te veel (zouden) zijn gestegen. De Nza (Nederlandse zorg autoriteiten) en de verschillende mondzorgkoepels hebben per januari 2013 daarom een nieuwe tarievenlijst samengesteld. Vanaf 2013 gelden dus weer door de overheid vastgestelde prijzen binnen de mondzorg.

Bij uw eerste bezoek ontvangt u van mij een behandelplan en een begroting van de kosten voor de monhygiënische behandelingen. Zo weet u waar u aan toe bent. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen of problemen achteraf.

Hieronder vindt u een samenvatting uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg met codes die door de mondhygiëniste worden gebruikt.

Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2015

Betalingsvoorwaarden

Indien er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar wordt de nota rechtstreeks bij hen gedeclareerd. U ontvangt dan van hen, indien van toepassing, een nota voor het resterende bedrag.

Indien er geen contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, ontvangt u de nota na de behandeling, deze dient binnen 30 dagen te worden voldaan.