Tot 2006 was de mondhygiënist alleen beschikbaar op verwijzing van uw tandarts.
Sinds 2006 kunt u ook zonder verwijzing terecht bij de mondhygiënist!

U kunt zich aanmelden voor informatie of behandeling via het onderstaande formulier.

Verzend